Miljöpolicy

Jbex's miljöpolicy är att använda så skonsamma kemmedel som möjligt. Alla medel som används är biologiskt nedbrytbara och skall helst vara miljömärkta.

Jbex städ arbetar också för att minska på användandet av engångsmaterial samt att minska på användandet av andra resurser som belastar vår miljö, såsom användandet av el och vatten.
Förpackningsmaterial som kan återvinnas skall, där det går, lämnas till återvinning.
Tillsammans skapar vi en bra arbetsmiljö.