Arbetsmiljö

Våra arbetsförhållanden skall vara anpassade till människans förutsättningar både fysiskt och psykiskt. Arbetsmiljön skall vara fri från skadlig inverkan på hälsan.
Alla skall kunna påverka och ta ansvar för sitt eget arbete. Arbetet skall ge möjlighet till stimulans och personlig utveckling.